JESEŇ ŽIVOTA p. o. Zariadenie opatrovateľskej služby

JESEŇ ŽIVOTA p. o.

Vyhlásenie o prístupnosti

  • Domov /
  • Vyhlásenie o prístupnosti

JESEŇ ŽIVOTA p. o. má záujem zabezpečiť svoje webové sídlo v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012. Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.jesenzivota-zv.sk

STAV SÚLADU

Uvedené sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 z dôvodu nedostatočne prístupného obsahu alebo vzhľadom na výnimky popísané nižšie.

PRÍSTUPNOSŤ OBSAHU

Na webových stránkach sú informácie ponúkané aj v podobe dokumentov vo formáte DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to najmä z dôvodu, že obsahujú typografické prvky a formátovanie, ktoré webový formát HTML nepodporuje, alebo sú príliš veľké, preto následne odporúčame ich stiahnutie. Formáty DOC a PDF sú tiež vhodnejšie pre tlač. Na prehliadnutie týchto dokumentov je možné zdarma stiahnuť Word Viewer a Acrobat Reader. V niektorých webových prehliadačoch je integrovaná aplikácia, ktorá je určená na prehliadanie vyššie uvedených formátov dokumentov. Na webových stránkach sa tiež vyskytujú informácie, ktoré sú len v obrázkovej podobe vo formáte jpg, jedná sa o archívne záznamy vložené v rámci staršej verzie webového sídla. Tieto dokumenty nie sú dostupné v ich textovej verzii, čo znemožňuje vykonať nápravu. Jedná sa často o dokumenty tretích strán, ktoré boli poskytnuté len v tomto nevyhovujúcom formáte.

VYPRACOVANIE TOHTO VYHLÁSENIA O PRÍSTUPNOSTI

Toto vyhlásenie bolo vypracované 07. 07. 2021 Vyhlásenie bolo vypracované na základe vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2018/1523 z 11. októbra 2018, ktorým sa stanovuje vzorové vyhlásenie o prístupnosti v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením. 

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 01. 04. 2020.

SPÄTNÁ VÄZBA A KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

JESEŇ ŽIVOTA p. o.má záujem zabezpečiť prístupnosť webových stránok pre všetkých užívateľov.

Kontakt je: 

JESEŇ ŽIVOTA p. o.

Hlavná 129/550, Záhorská Ves

jesen@zahorskaves.sk

+421 034 7780 457

VYNUCOVACIE KONANIE

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk

VYHLÁSENIE O PRÍSTUPNOSTI

Túto webovú stránku prevádzkuje JESEŇ ŽIVOTA p. o.. Webová stránka využíva redakčný systém FunWeb, ktorý je poskytovaný spoločnosťou AWD Systems s.r.o.

Webové sídlo je tvorené tak, aby zámerne neboli kladené žiadne prekážky, ktoré by mohli prehliadanie stránky znemožniť. Ak predsa na takúto prekážku narazíte, kontaktujte nás a pokúsime sa ju odstrániť.

Webové sídlo je dostupné aj v zjednodušenej verzii na adrese https://www.jesenzivota-zv.sk/text/. Táto zjednodušená verzia je obsahovo plnohodnotná.

Webové sídlo je tiež dostupné vo verzii pre seniorov, resp. občanov s iným znevýhodnením, poškodením zraku. V tejto verzii je zjednodušený systém navigácie a tiež možnosť zmeniť veľkosť písma. Táto verzia je na adrese https://www.jesenzivota-zv.sk/seniori/.

Štruktúra informácií na stránke bola vytvorená podľa špecifikácie W3C HTML 5 a vizuálne naformátovaná kaskádovými štýlmi. Dodržanie vyššie zmienených noriem by malo zaistiť správne zobrazenie obsahu stránky vo väčšine dnes používaných prehliadačov a na väčšine zobrazovacích zariadeniach.

Webové sídlo je validované nástrojmi W3C a WAVE.

VÝNIMKY

JESEŇ ŽIVOTA p. o. si je vedomá, že nie sú dodržané niektoré štandardy pri zverejňovaní niektorých dokumentov. Jedná sa o dokumenty, ktorých tvorcom nie je JESEŇ ŽIVOTA p. o. a druhá strana elektronickú verziu dokumentu neposkytla v čitateľnej forme.

WEBOVÉ SÍDLO

Webové sídlo bolo spustené 7. 7. 2021.  Za obsah zodpovedá správca obsahu

JESEŇ ŽIVOTA p. o.

Hlavná 129/550, Záhorská Ves

jesen@zahorskaves.sk

+421 034 7780 457

HORE