JESEŇ ŽIVOTA p. o. Zariadenie opatrovateľskej služby

JESEŇ ŽIVOTA p. o.

Cookies

Na webových stránkach www.jesenzivota-zv.sk používame cookies na zlepšenie funkcionality, predovšetkým na nastavenie veľkosti písma v module pre seniorov. Prehliadaním našich stránok vyjadrujete súhlas s používaním cookies v súlade s nastavením prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky a zároveň máte v prehliadači povolené prijímanie cookies, považujeme to za súhlas s ich používaním a akceptovanie našich podmienok používania. Prevádzkovateľom stránok www.jesenzivota-zv.sk je JESEŇ ŽIVOTA p. o.

ČO JE COOKIE?

Cookie je malý textový súbor, ktorý je uložený vo webovom prehliadači používateľa (napr. Internet Explorer, Google Chrome Firefox) v jeho počítači (alebo v inom zariadení s prístupom na internet, napr. smartfón alebo tablet). Tento súbor zabezpečuje návštevníkovi webstránky opätovne jednoducho a rýchlo získať prispôsobený obsah vždy, keď sa vráti na webstránky na predtým bol. Informácie z cookies sú prístupné webstránke (resp. webovému serveru) spoločnosti, ktorá ich vytvorila. Cookie je „pasívny“ súbor, neobsahuje žiadne ďalšie softvérové programy, ktoré by sa mohli spúšťať v zariadení používateľa s prístupom na internet (počítač, smartfón, tablet a pod.).

AKÝ JE OBSAH COOKIES VYUŽÍVANÝCH NA NAŠICH STRÁNKACH?

Na webových stránkach www.jesenzivota-zv.sk využívame dočasné cookies, ktoré využívame počas obdobia, kedy si návštevník pozerá našu stránku. 

Na stránke sú používané aj cookies, resp. iné digitálne nástroje tretích strán. Tieto cookies sú vytvárané spoločnosťami, ktorých služby prevádzkovateľ stránok využíva. Niektoré naše stránky môžu obsahovať obsah z iných webových stránok ako Youtube, Facebook, aktuality.sk, pocasie.aktuality.sk a podobne, ktoré môžu vytvárať vlastné cookies ukladané vaším prehliadačom.

Cookies tretích strán vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako napr. Google Analytics, Facebook. Tieto služby sú integrované do našich stránok, pretože ich považujeme za užitočné a plne bezpečné. 

NA ČO SLÚŽIA COOKIES?

Cookie je súbor, ktorý obsahuje informácie z používateľovho webového prehliadača a z konkrétneho webového servera. Ak webový prehliadač pristupuje znova na webový server, server môže jednoduchšie a rýchlejšie načítať tieto informácie a reagovať na údaje, ktoré sú v ňom uložené.

Niektoré cookies sú nevyhnutne nutné a slúžia nám na bezpečné a optimálne zobrazenie webových stránok. Tieto cookies o vás nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť pri marketingu, ani si nepamätajú, kde ste sa na internete pohybovali. Využívajú sa predovšetkým na nastavenia v module pre seniorov.

Na našich stránkach nepoužívame nijaké vlastné reklamné a marketingové cookies.

OCHRANA SÚKROMIA

Na využívanie súborov cookies na webových stránkach www.jesenzivota-zv.sk sa uplatňujú pravidlá definované príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a ochrane súkromia.

Cookies využívané na našich stránkach neumožňujú zistiť konkrétnu osobu klienta, len na základe súborov cookies. Platí to aj pri napadnutí zariadenia používateľa počítačovým vírusom, alebo pri záškodníckom kóde iného webového servera, prípadne pri chybe prehliadača používaného klientom.

AKÉ SÚ MOŽNOSTI ZMENY NASTAVENIA A ODSTRÁNENIA COOKIES?

Väčšina internetových prehliadačov umožňuje vymazať cookies alebo zablokovať z vášho zariadenia všetky cookies (alebo len cookies tretej strany), alebo varovať vás pred tým, ako je cookie uložený na vašom zariadení. Postup nastavenia blokovania súborov cookie závisí od prehliadača, ktorý používate. Pokyny získate pomocou „pomocníka“ alebo príslušnej ponuky vo webovom prehľadávači, ktorý používate.

Ak si zablokujete alebo vymažete cookies, naše stránky zostanú naďalej funkčné s malými obmedzeniami.

Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Google Chrome

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Opera

 

AKO DLHO BUDEME UCHOVÁVAŤ ÚDAJE Z PREHLIADANIA

Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies nie sú uchovávané v našich systémoch. Na účel vašej ochrany môžete kedykoľvek podať podnet na Dozorný orgán SR, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk. 

AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?

Pre prípadné pripomienky a otázky k ochrane osobných údajov nás môžete kontaktovať na mailovej adrese jesen@zahorskaves.sk.

HORE