JESEŇ ŽIVOTA p. o. Zariadenie opatrovateľskej služby

JESEŇ ŽIVOTA p. o.

Občanom zo Záhorskej Vsi, ktorí sa z dôvodu svojho nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku nemôžu svojpomocne postarať o svoju osobu a domácnosť, je v súčasnosti poskytovaná celoročná sociálna starostlivosť v Zariadení opatrovateľskej služby JESEŇ ŽIVOTA p. o..

V roku 2002 obez založila neziskovú organizáciu pod názvom Jeseň. V januári v roku 2005 zriaďovateľ pristúpil k fiškálnej decentralizácii pôvodnej organizácie. Pôvodná organizácia sa rozčlenila na dve nástupnícke združenia - príspvekovú organizáciu pod rovnomenným pomenovaním JESEŇ ŽIVOTA p. o. a neziskovú organizáciu Jeseň. Činnosť neziskovej organizácie bola v roku 2014 vymazaná z registra neziskových organizácií.

Dispozičné riešenie budovy zariadenia JESEŇ ŽIVOTA p. o. umožňuje poskytovať sociálne služby maximálne pre deväť osôb. Prijímatelia sociálnej služby (PSS) obývajú tri trojposteľové miestnosti, vybavené novým nábytkom. Využívajú spoločné hygienické zariadenia. Voľný čas PSS trávia zväčša vo veľkej spoločenskej miestnosti hraním spoločenských hier, pozeraním rôznych televíznych programov. Tento priestor slúži aj na usporadúvanie kultúrno-spoločenských akcií. V prípade priaznivého počasia je v areáli zariadenia veľký dvor s lavičkami.

Zobraziť viac informácií o Zariadení opatrovateľskej služby JESEŇ ŽIVOTA p. o. »»

Aktuality a oznamy

Zobraziť všetky oznamy »»


Banner - podmienky prijatia do ZOS JESEŇ ŽIVOTA p. o.
Banner - tlačivá k žiadosti o prijatie do ZOS
Povinne zverejňované informácie a dokumenty
HORE